Vergelijk aanbiedingen

Favorieten

Checklist: benodigde stukken bij verkoop van uw woning

Checklist: benodigde stukken bij verkoop van uw woning

Wilt u uw woning verkopen? Dan heeft de makelaar (of de koper) een aantal documenten van u nodig. Bijvoorbeeld voor het maken van de verkoopbrochure of de voorlopige koopakte. Welke stukken dat zijn hebben we voor u samengevat in een checklist.

Eigendomsbewijs

Dit is de akte van levering. Die heeft u van de notaris ontvangen toen u de woning kocht. Hierin staat wie de eigenaar is, om welk object het precies gaat en of er nog speciale bedingen of verplichtingen zijn waar men rekening mee moet houden. Bent u het originele eigendomsbewijs kwijt? Dan is het mogelijk om bij het Kadaster tegen betaling een kopie op te vragen.

Bij overlijden of scheiding

Is de eigenaar of een van de partners overleden? Dan is een akte van erfrecht nodig. In deze akte staat dat er door de notaris is gecontroleerd wie er overleden is en of er een testament aanwezig is. Als er een testament is opgesteld, dan wordt er in de akte van erfrecht ook genoteerd wie de erfgenamen zijn.
Is er sprake van een echtscheiding? Dan zult u bij de verkoop van de woning ook een akte van verdeling aan moeten leveren. Hierin staan de afspraken die bij de notaris zijn gemaakt over wie het huis en/of de hypotheek zal behouden en hoe de inboedel wordt verdeeld.

Geldig legitimatiebewijs

De makelaar, de notaris en de koper moeten kunnen controleren of u daadwerkelijk de persoon bent die gerechtigd is de woning te verkopen. Daarvoor dient u over een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te beschikken. Vaak moet de partner meetekenen of akkoord geven voor de koop of verkoop van onroerend goed, dus dient ook de partner een geldige legitimatie te kunnen laten zien.

Aanslag gemeentelijke belastingen

De meest recente beschikking van de gemeentelijke heffingen is nodig omdat hierin de WOZ-waarde van het object gemeld staat. Ook de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de waterschapsbelasting zijn gegevens die voor een eventuele koper relevant zijn. Tegenwoordig staan deze beschikkingen vaak digitaal in uw Mijnoverheid-berichtenbox en kunt u met uw DigiD inloggen en deze downloaden.

Energielabel

Bij de verkoop of verhuur van een woning is de eigenaar verplicht een definitief energielabel te overhandigen. Het aanvragen hiervan hoeft niet lang te duren of veel te kosten. Zonder label riskeert u een boete, terwijl uw woning met een definitief label hoger in Funda komt te staan. Hoe u een energielabel aanvraagt? Lees het hier.

Vragenlijst en lijst van zaken

In de vragenlijst dient u ruim 30 vragen te beantwoorden over de staat en het gebruik van de woning. Bijvoorbeeld of er gebreken of bezwaren aan de woning zijn. In de lijst van zaken geeft u aan welke roerende zaken (zoals lampen, gordijnen, etc.) u meeneemt uit de woning, wat achterblijft en wat de nieuwe eigenaar eventueel over kan nemen. De vragenlijst en de lijst van zaken zijn een bijlage bij de uiteindelijke koopovereenkomst, zodat goed omschreven staat wat u precies verkoopt aan de nieuwe eigenaar. Deze twee lijsten kunt u opvragen bij uw makelaar.

Plattegronden

Heeft u tekeningen of plattegronden van de woning? Dit zijn zeer nuttige stukken voor in het verkoopdossier. Verbouwingstekeningen, kopersinformatiebrochures, taxatierapporten of een oude verkoopfolder bevatten vaak veel interessante informatie over de gebruikte materialen en de afwerking van de woning. Ook garantiecertificaten mogen in het dossier.

Verkoop appartement: extra documenten

Bij de verkoop van een appartement dient u nog een aantal extra stukken te overleggen aan de makelaar en koper. Dit zijn namelijk de stukken van de VvE (Vereniging van Eigenaren): de splitsingsakte en -tekening, het huishoudelijk reglement, de jaarstukken en begroting, het onderhoudsplan en de notulen van de afgelopen twee vergaderingen. Als u deze documenten niet zelf in uw administratie heeft, dan zijn ze vaak op te vragen bij uw VvE beheerder.

Checklist

Download de Checklist documenten woningverkoop om rustig af te vinken welke stukken u al verzameld heeft. Komt u er niet uit? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag met het verzamelen en invullen van de documenten.

Gerelateerde berichten

Hogere WOZ-waarde? Maak niet te snel bezwaar

Heeft u een eigen woning, dan heeft u waarschijnlijk al een brief van de gemeente ontvangen met de...

Lees verder

Meer subsidieregelingen voor verduurzaming woning

Met ingang van 1 januari 2021 zijn er meer subsidieregelingen voor woningen en bedrijven. De ISDE...

Lees verder

Wat gebeurt er op de huizenmarkt in 2021?

Wat brengt 2021 voor (toekomstige) huizenbezitters? Lees hier de vier belangrijkste wetswijzigingen...

Lees verder