Vergelijk aanbiedingen

Favorieten

Hoeveel bedenktijd heb ik na het kopen van een woning?

Hoeveel bedenktijd heb ik na het kopen van een woning?

Als u een woning koopt, tekent u een koopcontract. Na het tekenen heeft u als particulier nog 3 dagen bedenktijd. Omdat de algemene termijnenwet van toepassing is, kan de bedenktijd langer duren dan drie dagen. Bijvoorbeeld tijdens een weekend of de feestdagen.

3 dagen bedenktijd

De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan koper ter hand is gesteld. De bedenktijd eindigt om middernacht van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Tijdens de bedenktijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. Ook hoeft u geen vergoeding te betalen aan de verkoper.

Langere bedenktijd tijdens weekenden en feestdagen

De bedenktijd kan langer zijn dan 2 of 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag vallen. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag.

Op grond van de algemene termijnenwet wordt een termijn:
– die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is;
– zo nodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

 

Koopakte ter hand gesteld op: Bedenktijd eindigt op: Bedenktijd bedraagt:
Maandag Donderdag Drie kalenderdagen
Dinsdag Vrijdag Drie kalenderdagen
Woensdag Maandag Vijf kalenderdagen
Donderdag Maandag Vier kalenderdagen
Vrijdag Dinsdag Vier kalenderdagen
Zaterdag Dinsdag Drie kalenderdagen
Zondag Woensdag Drie kalenderdagen

 

Erkende feestdagen

Voor de berekening van de bedenktijd worden als algemeen erkende feestdagen aangemerkt of daarmee gelijkgesteld:
• Nieuwjaarsdag
• Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag
• Beide Kerstdagen
• Hemelvaartsdag
• De dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd
• 5 mei
• Goede Vrijdag

Daarnaast kunnen bij Koninklijk Besluit specifieke dagen aangewezen worden die voor de berekening van de bedenktijd gelijkgesteld worden met algemeen erkende feestdagen. De volgende data zijn als zodanig aangewezen:
2020: 22 mei
2021: 14 mei
2022: 27 mei

Langere bedenktijd afspreken

U kunt met de verkoper een langere bedenktijd afspreken, als u dat allebei wilt. Een kortere periode dan de wettelijke termijn van 3 dagen mag niet.

Bedenktijd andere soorten woningen

Net als bij een reguliere koopwoning hoort bij de koop van een vakantiehuis ook een bedenktijd van 3 dagen.  Deze eis geldt niet voor de koop van bijvoorbeeld onbebouwde grond, woonboten en woonwagens. De eis geldt ook niet voor huurkoop en koop op een openbare veiling waarbij een notaris aanwezig is.

Bron: Rijksoverheid & wetten.overheid.nl

Gerelateerde berichten

Hogere WOZ-waarde? Maak niet te snel bezwaar

Heeft u een eigen woning, dan heeft u waarschijnlijk al een brief van de gemeente ontvangen met de...

Lees verder

Meer subsidieregelingen voor verduurzaming woning

Met ingang van 1 januari 2021 zijn er meer subsidieregelingen voor woningen en bedrijven. De ISDE...

Lees verder

Wat gebeurt er op de huizenmarkt in 2021?

Wat brengt 2021 voor (toekomstige) huizenbezitters? Lees hier de vier belangrijkste wetswijzigingen...

Lees verder